ЗА НАС

Издавачката куќа Тримакс веќе 20 години успешно работи на домашниот и на странскиот пазар (Косово, Албанија и Србија).

Во нашата издавачка биографија меѓу другото се:

 

- учебници (Географии од 6 до 9 одделение, информатика за 6 одд., географски атлас, историски атлас, веронаука итн.)

 

- помошна литература (работни тетратки по географија, неми карти по географија, тетратки за почетно пишување итн.)

 

- нагледни средства, дидактички помагала, асистивна технологија,

 

- интерактивни уреди (интерактивна табла и интерактивен панел 3 во 1)

 

- многу други изданија од областа на образованието.

 

Нашата долгогодишна соработка со голем број на основни училишта, ни овозможи директна комуникација со наставниот кадар, околу предизвиците со кои најчесто се соочуваат при реализација на наставните содржини. Токму врз основа на нивните потреби за онлајн и класична настава, ја збогативме нашата понуда со образовната апликација „Дигитални образовни содржини - DigiTeach“, за поддршка на наставникот при планирање и реализација на наставниот час.

 СТАПИ ВО КОНТАКТ

+389(0)2/2401-281

ЛИЦЕНЦА ЗА АПЛИКАЦИЈАТА