Предметна настава

Математика од 6 до 9 одд.

Македонски јазик од 6 до 9 одд.

Физика за 8 и 9 одд.

Хемија за 8 и 9 одд.

Географија од 6 до 9 одд.

Историја од 6 до 9 одд.

Природни науки за 6 одд.

Биологија од 7 до 9 одд.

DIGITEACH  ГИ НУДИ СЛЕДНИВЕ ПРЕДМЕТИ

 

Одделенска настава

1 (прво) одд.

2 (второ) одд.

3 (трето) одд.

4 (четврто) одд.

5 (петто) одд.

 

DIGITEACH во одделенска настава од 1 до 5 одд. ги содржи: математика, македонски јазик, природни науки и општество.

Инсталации кои ви се достапни:

ПРВО ОДДЕЛНИЕ

БИОЛОГИЈА

ФИЗИКА

ВТОРО ОДДЕЛНИЕ

ПРИРОДНИ НАУКИ

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

ТРЕТО ОДДЕЛНИЕ

ИСТОРИЈА

МАТЕМАТИКА

ЧЕТВРТО ОДДЕЛНИЕ

ХЕМИЈА

ИСТОРИСКИ АТЛАС

ПЕТТО ОДДЕЛНИЕ

ГЕОГРАФИЈА

За да ја пробате апликацијата, кликнете на копчето ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ.

(Во моментот можете да го симнете само ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ, и да ја инсталирате трајал верзијата во времетраење од 30 дена)

За повеќе информации за другите предмети контактирајте не преку меил или на телефон.

ВАЖНО!

При симнување на апликацијата, во долниот лев агол од вашиот монитор ќе се појави следниов прозорец. Стиснете Keep, и апликацијата ќе продолжи да се симнува

 СТАПИ ВО КОНТАКТ

+389(0)2/2401-281

ЛИЦЕНЦА ЗА АПЛИКАЦИЈАТА