ЛЕСНО АКТИВИРАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ

1

ПРВ КЛИК

одделение

1.  Брзо се активира на компјутерот

Со два клика на иконата од десктоп, апликацијата се стартува.

2

ВТОР КЛИК

тема

2. Лесна навигација

 Наставникот со три клика е до потребната наставната единица.

3

ТРЕТ КЛИК

наставна единица

4

Во самата наставна единица преку копчињата за навигација наставникот многу лесно и прегледно се движи низ слајдовите

 СТАПИ ВО КОНТАКТ

+389(0)2/2401-281

ЛИЦЕНЦА ЗА АПЛИКАЦИЈАТА