ПОСТАПКА ПРИ ИНСТАЛИРАЊЕ

2.

Пред да се појави прозорот за активација, морате да ги прочитате условите за користење на апликацијата, кои се досптапни на веб страната www.digiteach.mk, и да ги потврдите.

Со двоен клик ја активирате апликацијата.

1.

3.

Трет чекор е регистрација на апликацијата. Овде можете да бирате дали само сакате да ја пробате апликацијата (со важност од 30 дена) без регистрација или сакате да ја регистрирате со регистерски клуч.

 

Види фотографија

Ако сакате да ја регистрирате кликнете на Продолжи.

Пополнете ги задолжителните полиња име и организација, и заедно со системскиот број, пратете ги на mail или контактирајте не телефонски.

Назад ќе го добиете регистарскиот клуч, внесете го и кликнете регистрирај. Ќе добиете потврда дека клучот е прифатен.

4.

5.

6.

Види фотографија

Инсталираната верзија од апликацијата се обновува со подобрениот софтвер - автоматски, кликајќи на копчето Ажурирај, кое се наоѓа во горниот лев агол од апликацијата.

ВАЖНО!

ЗА ДА ЈА АЖУРИРАТЕ АПЛИКАЦИЈАТА МОРА ДА ИМАТЕ ИНТЕРНЕТ КОНЕКЦИЈА.

 СТАПИ ВО КОНТАКТ

+389(0)2/2401-281

ЛИЦЕНЦА ЗА АПЛИКАЦИЈАТА