Апликацијата ги користи ресурсите од компјутерот, не ги троши ресурсите од интернетот и не зависи од тоа дали корисникот има интернет конекција и стабилен проток на истата.

E СТАБИЛНА АПЛИКАЦИЈА

DIGITEACH

Во поголемиот дел од образовните системи, а и во нашата земја, од наставниците се очекува дигитално да се писмени, а  треба да знаат да интегрираат дигитални технологии во наставата и учењето и да умеат ефективно да ги користат.

Апликацијата е стабилна и не „паѓа’’.

Се инсталира на персонален компјутер (не користи сервер)

Апликацијата ги користи ресурсите од компјутерот, не ги троши ресурсите од интернетот и не зависи од тоа дали корисникот има интернет конекција и стабилен проток на истата.

Апликацијата не паѓа, бидејќи е инсталирана на компјутерот на корисникот, а не на сервер со голем број на корисници, така што нема можност за создавање технички проблеми при секојдневното користење.

 

 СТАПИ ВО КОНТАКТ

+389(0)2/2401-281

ЛИЦЕНЦА ЗА АПЛИКАЦИЈАТА