DIGITEACH - образовна апликација

зошто digiteach

Дигитални наставни содржини или

Образовната апликација DigiTeach,

е мултимедијално и квалитетно решение кое е едноставно за употреба и вклучува однапред изготвени наставни содржини предвидени согласно националните наставни програми наложени од БРО ...

Прочитај повеќе...

начин на работа

Оваа апликација може да работи со и без интернет, со лесна и брза инсталација на компјутер и како поддршка на постоечката платформа Microsoft Teams и други платформи.

Образовната апликација се инсталира на компјутер, лап топ со просечни хардверски компоненти ...

Прочитај повеќе...

погледнете го видеото

Содржините се изработени од наставници и професори со долгогодишно искуство во наставата.  Содржините се согласно националните наставни програми наложени од БРО.

 

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

20 години успешна работа

Мисија

Визија

Цели

Иновации и знаење

Мисијата на нашата компанија е да ги задоволиме потребите на наставниците и учениците.

Сите деца и ученици да добијат квалитетно обрзовние и да учат и растат во нашите книжарници.

 

*Квалитетно образование.

*Квалитетна услуга.

* Концептот за развивање систем за образование од далечина ...

Тежнееме кон перфекција во работењето, ја поттикнуваме креативноста и иновациите преку промовирање на нови пристапи ...

Повеќе

Повеќе

Повеќе

Повеќе

 СТАПИ ВО КОНТАКТ

+389(0)2/2401-281

ЛИЦЕНЦА ЗА АПЛИКАЦИЈАТА