ОБРАБОТЕНИ ЛЕКЦИИ
СПОРЕД ОДДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТ
И НАСТАВНА НЕДЕЛА

ОБРАБОТЕНИ ЛЕКЦИИ
СПОРЕД ОДДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТ
И НАСТАВНА НЕДЕЛА

Digiteach.mk

ПЕТТО ОДДЕЛЕНИЕ

ЗОШТО DIGITEACH?

Дигитални наставни содржини или
Образовната апликација DigiTeach, е мултимедијално и квалитетно решение кое е едноставно за употреба и вклучува однапред изготвени наставни содржини предвидени согласно националните наставни програми наложени од БРО и учебниците одобрени од
МОН и е во согласност со Концептот за развивање систем за образование од
далечина во основните и средни училишта
во Р.С.М  изработена од МОН
.

Нашата долгогодишна соработка со голем број на основни училишта, ни овозможи директна комуникација со наставниот кадар, околу предизвиците со кои најчесто се соочуваат при реализација на наставната програма и презентација на наставните содржини. Токму врз основа на нивните потреби за онлајн и класична настава, ја збогативме нашата понуда со  образовна апликација „Дигитални образовни содржини - DigiTeach“, за поддршка на наставникот при планирање и реализација на наставниот час.

DIGITEACH  образовната апликација е изработена и поделена во два дела.

-  DIGITEACH за оделенска настава т.е. од 1 до 5 одд.

-  DIGITEACH за предметна настава од 6 до 9 одд.

ПОСЕТЕТЕ ЈА НАШАТА ВЕБ СТРАНА

WWW.DIGITEACH.MK

ПОВЕЌЕ

ИМАТЕ ЛИ ПРАШАЊА?

obrazovensoftver@trimaks.mk

јавете се!

02 2401 281

посетете не

бул. К.Ј.Питу 15/6, 1000 Скопје

контакт