Дигитални наставни содржини

достапни за учениците, родителите и наставниците.
Изготвени лекции по сите предмети и одделенија соодветни на учебниците.

Избери лекција, предмет, одделение

Kако работи?

Се прикажува на веб-порталот за што е потребен профил. Содржините може да ги разгледате еден месец бесплатно а потоа за да ги користите мора да се плати годишна претплата.

Kакви содржини има?

*DIGITEACH за оделенска настава т.е. од 1 до 5 одд.
*DIGITEACH за предметна настава од 6 до 9 одд.

Кошничка