Наша цел - подобрување на образованието за сите ученици!

Зошто DigiTeach?

Секоја лекција од секој предмет и секое одделение е достапна на вашиот компјутер. 
Учењето е лесно и забавно. 
Користење на креативни и мултимедијални содржини, учење со помош на видеа, музика, квизови, графики и текстови. 
Наставните содржини и лекции се изготвени по новата реформирана наставна програма. 
Содржините се соодветни на учебниците одобрени од БРО и МОН. 

Digiteach и учениците

Секојдневно учиме нешто ново. 
Учењето е забавно и интересно. 
Учиме преку слики, видеа, музика и квизови. 
Лекциите се достапни на твојот компјутер. 

Digiteach и наставниците

Наставни содржини и лекции изготвени по новата реформирана наставна програма.
Готови лекции за брза и лесна подготовка на часот.
Повеќе слободно време за креативно предавање.

Digiteach и родителите

Бидете секогаш во тек со наставните содржини што ги учи Вашето дете на училиште.
Преку интерактивни содржини Вашето дете полесно ќе го совлада материјалот и ќе напредува во учењето. Учете заедно со Вашето дете.

Како работи?

Лесна и брза регистрација на профилот.
Содржините може да ги разгледате еден месец бесплатно, а потоа
за да ги користите мора да се плати годишна претплата. По плаќање на
претплатата за одредено одделение содржините се веднаш достапни за сите предмети од тоа одделение. 

Едноставна навигацијата во самата лекција.

Секоја наставна единица е составена од содржински дел со можност за интерактивно учење и дел за повторување и проверка на знаењата.

Содржините се гледаат на интерактивна табла, на ѕид со помош на проектор, на екранот на компјутерот или се пренесува преку платформа или интернет до учениците на нивните компјутери, таблети или паметни телефони.

Какви дигитални наставни содржини има Digiteach?

DIGITEACH образовната апликација е изработена и поделена во два дела.

– DIGITEACH за оделенска настава т.е. од 1 до 5 одд. 

– DIGITEACH за предметна настава од 6 до 9 одд. 

DigiTeach е мултимедијално и квалитетно решение кое е едноставно за употреба и вклучува однапред изготвени наставни содржини предвидени согласно националните наставни програми наложени од БРО и учебниците одобрени од МОН и е во согласност со Концептот за развивање систем за образование од далечина во основните и средни училишта во Р.С.М изработена од МОН.

 

 

 

 

 

 

Кошничка